1 stycznia 2019 weszła w życie zmiana ustawy o związkach zawodowych. Elementy, które ulegną aktualizacji opisane zostały poniżej.