Podatki dla wielu osób kojarzą się ze swego rodzaju złem i dodatkowymi kosztami jakie należy ponieść w naszym życiu. Zgodnie z obowiązującym prawem za podatek uważa się swego rodzaju obowiązkowe świadczenie jakie ponosimy na rzecz państwa. Jego zadaniem jest pokrywanie potrzeb dóbr publicznych, takich jak budynki, instytucje czy też drogi.

 

Aktualnie w przypadku Polski podatki trafiają do skarbu państwa, województwa lub też gminy, które to dzięki nim mogą inwestować pieniądze w różnego rodzaju dobra i usługi.

Zgodnie z oficjalnym podziałem możemy je podzielić na dwie główne grupy. Jedna z nich łączy w sobie podatki bezpośrednie. Można więc powiedzieć o nich, ze są to podatki, które nakładane są na dochód lub majątek konkretnego podatnika. Drugim rodzajem są podatki pośrednie, do których można zaliczyć popularny podatek VAT. Oczywiście to nie jest jedyny podział podatków, gdyż można ich wyróżnić znacznie, znacznie więcej.

Pełnią one istotną rolę dla państwa. Ponadto z jednej strony mają bardzo obiektywny charakter, zaś z drugiej mogą się zmieniać w stosunku do aktualnych potrzeb. Możemy więc wyróżnić cztery główne funkcje jakie pełnią podatki. Po pierwsze jest to funkcja fiskalna. Zapewnia ona rolę dochodów budżetowych dla państwa.

Po drugie mamy do czynienia z funkcją redystrybucyjną, która to polega na kształtowaniu majątku oraz dochodowy podatników, tak by zmniejszyć nierówności społeczne, oraz by zwiększyć ogólny dobrobyt społeczeństwa.

Kolejnym aspektem podatków jest funkcja stymulacyjna, której zadaniem jest takie wykorzystanie instrumentów podatkowych by mieć wpływ na rozwój oraz działanie poszczególnych jednostek.

Ostatnia funkcja to funkcja informacyjna, polega ona na informowaniu o prawidłowościach lub nieprawidłowościach przebiegu poszczególnych procesów gospodarczych. Ostatecznie jednak podatki obejmują ogromną ilość informacji, które by odpowiednio poznać trzeba poświecić spora ilość czasu lub też udać się na profesjonalne szkolenia z tego zakresu. Znajomości ich może być sporym atutem w zawodach zwianych z finansami.